Uppdrag 2020: Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Länsstyrelserna ska fortsätta att under 2020 förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, enligt det uppdrag som länsstyrelserna fick av regeringen 2017. I arbetet ingår att fortsätta utveckla verksamheten med regionala resurscentrum. Länsstyrelserna ska samverka med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i frågor som gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Startdatum: 03 december 2020

Slutdatum: 12 mars 2021

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete