Uppdrag 2021: Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Länsstyrelserna ska fortsätta att under 2021 förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, enligt det uppdrag som länsstyrelserna fick av regeringen 2017.
Länsstyrelserna ska
• fortsätta utveckla tidigt förebyggande insatser och återfallsförebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
• fortsätta utveckla verksamheten med regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Nationella kompetensteamet samordnar arbetet.
• bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel
• verka för regional likvärdighet i hur länen arbetar med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel, med fokus på människohandel för sexuella ändamål

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete