Uppdrag att bistå Socialstyrelsen att sprida nationellt stöd till den regionala nivån

Jämställdhetsmyndigheten ska 2020-2022 hjälpa Socialstyrelsen att sprida nationellt stöd till regional nivå när det gäller utvecklingsmedel och kompetensstöd till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer. Sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck räknas också in i våld i nära relationer. Satsningen ska också stödja arbete för att hjälpa vuxna och barn som lever i prostitution, eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med länsstyrelserna, med regionerna, med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, och med Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. Aktörerna ska samverka för att stödja spridningen och utveckla formerna för att underlätta för aktörer att ta emot det nationella stödet. Jämställdhetsmyndigheten ska också arbeta för att länen och hälso- och sjukvården ska arbeta på ett mer enhetligt sätt på det här området, utbyta erfarenheter och samarbeta på ett smartare och smidigare sätt. Myndigheten ska också arbeta för att underlätta samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Startdatum: 12 mars 2020

Slutdatum: 30 september 2023

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete