Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. 

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Rättsmedicinalverket

Kunskap och metodutveckling

Funktionshinderperspektiv

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete