Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Startdatum: 01 mars 2022

Slutdatum: 01 mars 2023

Linköpings universitet

Våldsförebyggande arbete

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete