Uppdrag för att stärka säkerhet och trygghet

Statens institutionsstyrelse ska analysera och bedöma resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att tillgodose behovet av en trygg miljö för de som vårdas samt för personalen vid myndigheten. Inom ramen för detta ska myndigheten särskilt analysera och bedöma resultatet av de åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och motverka sexuella övergrepp och otillbörliga relationer vid myndigheten.

Startdatum: 22 juni 2023

Slutdatum: 31 mars 2024

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Våldsförebyggande arbete

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete