Uppdrag för säkerhet och trygghet

Statens institutionsstyrelse ska analysera och bedöma resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att tillgodose behovet av en trygg miljö för de som vårdas samt för personalen vid myndigheten. Inom ramen för detta ska myndigheten särskilt analysera och bedöma resultatet av de åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och motverka sexuella övergrepp och otillbörliga relationer vid myndigheten.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 januari 2024

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Våldsförebyggande arbete

Skydd för våldsutsatta

Kunskapsbaserat arbete