Uppdrag gällande återfallsförebyggande arbete

Statens institutionsstyrelse ska analysera och bedöma resultatet av myndighetens arbete med att förebygga återfall i brott, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende inom den slutna ungdomsvården och inom relevanta delar av den övriga ungdomsvården och missbruksvården.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 januari 2024

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Våldsförebyggande arbete

Skydd för våldsutsatta

Kunskapsbaserat arbete