Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor

Sametinget ska under perioden 2021–2024 arbeta med åtgärder som främjar jämställdhet i det samiska samhället. Myndigheten ska arbeta med åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Sametinget ska utgå från sin kartläggning av jämställdhet i det samiska samhället och från sitt förslag om att förbättra kunskapsläget. Myndigheten ska arbeta för att utveckla och koordinera sina insatser inom området. Sametinget ska främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i rennäringen, i samiska organisationer i civilsamhället, och i Sametinget. Sametinget ska under uppdraget ha en dialog med samiska organisationer, samebyar och andra relevanta aktörer.

Startdatum: 28 oktober 2021

Slutdatum: 31 mars 2025

Sametinget/Sámediggi

Brottsbekämpning

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete