Utvärdering av barnahus

Linköpings universitet ska utvärdera Sveriges verksamheter med barnahus. I barnahus arbetar flera myndigheter tillsammans i utredningsprocesser där man misstänker att barn har utsatts för våldsbrott eller sexualbrott. Samarbete mellan polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård ska öka möjligheterna att ge barn rättstrygghet, ett gott bemötande, stöd, skydd, kris- och behandlingsinsatser. Det ska också förbättra underlag inför rättsprocesser, och underlag till beslut om barns fortsatta behov av insatser. Utvärderingen av barnahus ska förbättra möjligheterna att bemöta brottsutsatta barn på ett kvalitativt och likvärdigt sätt, oavsett var barnen bor. 

Linköpings universitet ska samråda med Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten, kommuner och regioner. 

Vid Linköpings universitet finns sedan 2015 Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Startdatum: 11 januari 2018

Slutdatum: 31 mars 2019

Linköpings universitet

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete