Utveckla samarbete med taxi-, hotell- och restaurangbranschen för att skydda barn mot människohandel och exploatering

Länsstyrelsen Stockholm ska arbeta för att förnya och utveckla samarbetet med taxibolag och med företag inom hotell- och restaurangbranschen. Syftet är att öka möjligheterna att identifiera och skydda barn mot människohandel och exploatering för olika ändamål. Uppdraget utgår från regeringens beslut 2014 om att Länsstyrelsen Stockholm ska samordna spridningen av kunskap och metoder för att ge stöd och skydd till barn mot människohandel och exploatering.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 30 april 2018

Länsstyrelserna

Skydd för våldsutsatta

Barns rättigheter