Utveckla verksamheten med regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna ska fortsätta utveckla verksamheten med regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ska ta hänsyn till de utvärderingar som har gjorts av det tidigare arbetet. Uppdraget ska samordnas av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck vid Länsstyrelsen Östergötland. 

Startdatum: 30 juni 2022

Slutdatum: 10 mars 2023

Länsstyrelserna