Utveckling av förebyggande arbete mot våld

Myndigheters arbete med våldsförebyggande insatser kan handla om många olika åtgärder, både för att förhindra våld och för att förhindra upprepat våld. Länsstyrelserna ska främja generella och allmängiltiga förebyggande insatser mot våld, också mot våld i unga människors parrelationer. Länsstyrelserna ska främja våldsförebyggande arbete som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare. Här ingår att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Länsstyrelserna ska arbeta för att utveckla återfallsförebyggande insatser för män som har utövat våld, och för att förebygga köp av sexuella tjänster. Länsstyrelserna ska samordna utvecklingen av sitt arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor med sitt arbete för att förebygga brott i allmänhet.

Om Länsstyrelsernas uppdrag 2017: Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delas upp i sex delar, och detta är det fjärde deluppdraget. Från 2018 redovisar varje länsstyrelse för sig sitt arbete utifrån nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Om du vill veta mer behöver du kontakta just den länsstyrelse som du är intresserad av.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan