Utveckling av metoder för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens behandlingsarbete med våldsutövare

Socialstyrelsen ska ta fram metoder för hur socialtjänsten kan behandla våldsutövande män som inte är frihetsberövade. Socialstyrelsen ska identifiera metoder som har gett lovande resultat, eller sätta samman nya metoder, som socialtjänstens medarbetare kan pröva och där Socialstyrelsen sedan utvärderar effekterna. Behandling ska kombineras med säkerhetsåtgärder för närstående. Socialstyrelsen ska också undersöka metoder som har gett lovande resultat i hälso- och sjukvårdens arbete med att behandla våldsutövande män. Uppdraget gäller också möjligheten att utveckla metoder för att behandla personer som har utövat våld med så kallat hedersmotiv. Deluppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag som myndigheten har.

Socialstyrelsen ska samråda med Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, SKL (senare SKR) och relevanta organisationer i civilsamhället. Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 31 mars 2020

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer