Utveckling av nationell statistik inom hälso- och sjukvården som rör våld

Hur kan vårdgivares sätt att registrera insatser som ges till våldsutsatta bli bättre? Socialstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit, eller planerar att vidta, för att vårdgivare ska registrera insatser på ett tydligare och mer komplett sätt. Det kan dels handla om att förbättra sättet att använda befintliga koder, dels att tillsammans med vårdgivare föreslå ytterligare koder, som bättre kan spegla hur vårdgivare hjälper våldsutsatta. Socialstyrelsen ska ta hänsyn till sina tidigare förslag som gäller statistikutveckling inom hälso- och sjukvården.

Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete