Utveckling av standardiserade bedömningsmetoder om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutövande

Socialstyrelsen ska ta fram en standardiserad metod för att underlätta för medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården att upptäcka och beskriva människors utsatthet för hedersrelaterat våld. Metoden ska också vara till hjälp när medarbetare ska bedöma risker för att personer utsätts för upprepat våld, och personernas behov av stöd. Den nya, standardiserade metoden ska utgå från bedömningsmetoderna FREDA som redan finns. Utifrån befintliga metoder ska Socialstyrelsen också utreda förutsättningarna att utveckla standardiserade metoder för socialtjänstens arbete gentemot våldsutövare, inklusive våldsutövare i så kallad hederskontext. Deluppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag som myndigheten har.

Socialstyrelsen ska samråda med Länsstyrelsen Östergötland och med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck