Utvecklingsarbete avseende socialtjänsten, skolan och polisen

Socialstyrelsen ska redovisa det utvecklingsarbete som myndigheten bedriver gemensamt med Polismyndigheten och Statens skolverk avseende informationsspridning och kunskapshöjande insatser i fråga om behovet av, och möjligheter till, informationsdelning mellan socialtjänsten, skolan och polisen.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 31 mars 2024

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete