Vidareutveckling av kunskapsstöd till kommuner och landsting

Socialstyrelsen ska vidareutveckla sitt kunskapsstöd till kommuner och regioner. Målet är att fler medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, och elevhälsa ska arbeta ännu mer systematiskt för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Socialstyrelsen ska bidra till att medarbetare i kommuner och regioner får ökad kompetens i att:
• upptäcka barn som är nära vuxna våldsutövare
• upptäcka barn som är nära vuxna som utsätts för våld
• bedöma stödbehov och risker att en person utsätts för upprepat våld
• följa upp verksamheter för personer som utsätts för våld, liksom verksamheter för personer som utövar våld
• beräkna kostnader av våld i nära relationer

Kunskapsstödet ska också omfatta frågor om våld mot barn, våld i hederskontext, äktenskapstvång och könsstympning av kvinnor.

Socialstyrelsen ska samverka med flera myndigheter och aktörer, däribland Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. Det här är ett av sex deluppdrag inom Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2018.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 07 juni 2018

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete