Verktygslåda

Tipsa oss!

Känner du till ett konkret verktyg för jämställdhetsarbete som fler borde ta del av? Vill du berätta om vad du och din organisation gjort inom ramen för ett jämställdhetsuppdrag eller projekt? Det kan inspirera andra. Allt material granskas av våra utredare innan det publiceras. (Nästan alla mejl till myndigheter blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen. Innan en handling lämnas ut tas eventuella uppgifter som skyddas av sekretess bort. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i sidfoten på denna webbplats.)

Kontakta oss