Dubbelt upp för inkluderande brandkår

På räddningstjänsten i Karlstadsregionen är 11 procent av brandmännen kvinnor, vilket är dubbelt så många som i övriga Sverige där andelen kvinnor bara är fem till sex procent. Här arbetar Monica Nyqvist som vill dela med sig av receptet för att fler kvinnor ska söka sig till räddningstjänsten och stanna kvar.

Brandbil dekorerad med texten utbildning på plats.

En brandmans arbete är så mycket mer än att släcka bränder. De rycker till exempel ut i väntan på ambulans och vid larm för att omhänderta en suicidnära person. Monica Nyqvist har i sin brandmansroll stort fokus på sjukvård och instruerar bland annat i hjärt– och lungräddning.

Monica har arbetat som deltidsbrandman i 13 år, och trots att andelen kvinnliga deltidsbrandmän i Sverige idag bara är 740 av totalt 10 000 så ser hon att kvinnors villkor blivit bättre jämfört med i början av hennes karriär, i alla fall på den egna arbetsplatsen som är brandstationen i Forshaga utanför Karlstad. Här har de arbetat med att slå hål på myten om vem som kan bli brandman.

"Vi måste slå hål på myten om att en brandman är en vit man på 1,80 som älskar sina muskler och innebandy."

– Vi som räddningstjänst ska spegla samhället, så därför måste vi slå hål på myten att en brandman är en vit man på 1,80 som älskar sina muskler och innebandy, och måste röra sig i grupp med minst fyra personer som liknar sig själv. I samhället har vi olika kön, alltså människor med olika erfarenheter. Dessa erfarenheter behövs i räddningstjänsten, säger Monica.

Konkreta åtgärder som leder till förändring

Så vad har Karlstadsregionen gjort för att rekrytera kvinnliga brandmän, och få dem att stanna kvar i yrket? Flera saker handlar om enkla materiella förändringar.

– På våra tolv brandstationer har vi omklädningsrum för både kvinnor och män. Här finns även kläder, skor och ytbärgardräkter i storlekar som passar många olika kroppar. Allt det här ska finnas på plats från början, det är alltså inte en särskild anpassning som måste göras när väl en kvinna har börjat. Det skickar en viktig signal.

Att ledningen har kunskap om ojämställdhet spelar stor roll. Monica upplever att cheferna i hennes räddningstjänst är mycket måna om att alla ska trivas och ha samma rättigheter och skyldigheter. Det ska naturligtvis vara lika möjligt för en kvinnlig brandman att bilda familj som för en manlig.

– Ett exempel på att ledningen riggar för jämställdhet är att de inte låter en graviditet komma som en chock. Naturligtvis får även kvinnliga brandmän barn. Då finns det en beredskap för det, och rutiner att följa.

"Ett exempel på att ledningen riggar för jämställdhet är att de inte låter en graviditet komma som en chock."

En ytterligare sak är att aktivt visa upp en brandkår som inkluderar kvinnor utåt. Räddningstjänsten i Karlstadsregionen ser till att engagera olika kön i officiella sammanhang för att visa omvärlden att den kvinnliga och icke-binära brandmannen existerar.

MIR (Mångfald i räddningstjänsten) ger nödvändigt stöd

Monica är engagerad i MIR som är en nationell grupp som svarar på frågor som i regel ställs av minoritetsgrupper inom räddningstjänsten. Det är främst kvinnor som vänder sig dit med frågor om yrket, eller för att de blivit utsatta för kränkande behandling eller trakasserier. Ibland handlar det helt enkelt om att de känner sig ensamma på jobbet.

– Där har vi hjälpt till med olika lösningar, förmedlat kontakt med kommuner, chefer och servicehälsan. Ibland handlar det om att ge peptalk.

Kvinnor har ofta funderingar kring graviditet, amning och om att få tillbaka sin fysiska förmåga efter graviditeten, och här finns behov av att sprida kännedom om de lagar och policys som faktiskt gäller. Det ska gå att kombinera yrkesrollen med att bilda familj.

I drömannonsen är det ett stort hjärta som räknas

Monica har en tydlig bild av hur en rekryteringsannons borde se ut.

– Drömmen vore att det står så här: Vi söker personer med engagemang och stort hjärta, med det kommer du långt i detta yrke. Vi finns här för tredje person och vår uppgift är att rädda liv, egendom och miljö.

När hon tillåter sig vara visionär tillägger hon att hon gärna skulle se en förändring när det gäller de fysiska kraven, som hon önskar skulle vara rikstäckande och arbetsrelaterade till en brandmans vardag.

– Vid rekrytering borde vi välja ut de sökande som har ett stort hjärta och ett stort engagemang för att hjälpa människor. De som är villiga att rädda liv. Först efter det skulle de få göra fystester, och de som inte skulle klara testerna skulle få förutsättningar för att klara dem. Låt dem träna med en personlig tränare i tre månader så vet jag att de skulle uppfylla de fysiska kraven.

Viktiga ledord

När Monica möter anställda i räddningstjänsten i sin roll som instruktör så lutar hon sig mot några betydelsefulla citat som spelar en avgörande roll i räddningstjänstens jämställdhetsarbete:

 • Starkt ledarskap leder till vilja till förändring
 • Rättvisa är inte att alla får lika. Rättvisa är att alla får det de behöver
 • Människan har inte rötter hon har fötter
 • APA=Absolut Personligt Ansvar för våra ord och handlingar
 • Ta vara på kompetens, olikheter ses som en tillgång
 • Lyssna utan att bli arg
 • Förebilder ger oss energi, alla kan bli en förebild, var en förebild
 • Det är det du gör på dagligt basis som räknas
 • Vi blir inspirerade av människor för vad de gör, inte för vad de är
 • Grupperna får inte sätta reglerna
 • Det är vi människor som formar normerna, vilket gör att vi också har makten att förändra dem

Läs också

Olyckor ur ett genusperspektivJämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 13 september 2021

Senast uppdaterad: 22 november 2023