Effektivare och tryggare underlivsundersökningar

Greta Edelstam är docent och forskare vid Uppsala Universitet. Med stöd från Vinnova har hon utvecklat en stol för underlivsundersökningar som ökar patientens trygghet, komfort och effektiviserar undersökningen.

Greta Edelstam började arbeta som gynekolog 1985 och är överläkare vid Danderyds Sjukhus. Efter många år i yrket fick hon för några år sedan upp ögonen för ett återkommande problem: Varför ska patienter behöva ligga obekvämt när man ska undersöka något så intimt som underlivet?

Det började med att Greta blev varse att patienter som hon mötte på Endometrios Centrum tog med sig värmedynor för att kunna ligga bekvämt på britsens kalla galonklädsel. Svårigheterna att justera benstöden på de olika gynekologstolar som sedan länge varit standard i svensk sjukvård, ledde samtidigt till att hon började be i stort sett alla patienter om ursäkt för stolens brister.

"Till slut blev jag så trött på att höra mig själv be om ursäkt. Jag kan inte gå i pension och lämna det här efter mig, kände jag."

Stärker patientens integritet

2014 sökte hon och fick pengar från Vinnovas program för normkritiska innovationer, för att utveckla en könsneutral undersökningsstol. Oscar Medtec i Kungälv hjälpte till att ta fram två prototyper som sedan testades på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Den nya modellen har inbyggd värme med enkla reglage som patienten själv kan styra över, samt benbågar i stället för traditionella benstöd. Sammantaget bidrar det till att stärka patientens integritet, genom att minimera tiden man behöver ligga med benen isär, och ökad komfort vid undersökningstillfället.

En oväntad effekt av innovationen var tidsvinsten: varje undersökning blev i snitt 1,5 minut kortare.

– För en läkare som träffar 20 patienter på en dag innebär det en tidsbesparing på en halvtimme, konstaterar Greta Edelstam.

Innovation i kvinnodominerat område

Personal som använt stolen upplever också stora fördelar i den egna arbetsmiljön. Förutom att spara tid jämfört med traditionella undersökningsstolar är den ergonomiskt bättre även för dem.

– Traditionella gynstolar är till exempel dåligt anpassade för höftledsopererade patienter, som sällan kan lägga upp båda benen i benstöden, berättar Greta. I regel får man be en sköterska komma in och hjälpa till att hålla upp ena benet, vilket är både obekvämt och opraktiskt för såväl personal som patient.

Innovation är ofta förknippat med manligt dominerade yrken och sfärer som teknik och data, men utvecklingen av den så kallade Kim-stolen är ett tydligt exempel på innovation inom ett kvinnligt dominerat område, vilket man kan säga att vårdens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa utgör. Som innovation betraktat följer Greta Edelstams idé och utveckling av den nya undersökningsstolen samtidigt ett bekant mönster: en person ser en brist inom sitt expertområde och hittar en lösning på den.

Även om det kanske huvudsakligen är kvinnor som kommer att dra nytta av den nya stolens fördelar så betonar Greta att stolen faktiskt är könsneutral och utformad även för manliga patienter, även om resultaten inte har varit lika signifikanta inom den gruppen.

– Medan kvinnor i regel är vana vid gynekologiska undersökningar och rutinmässigt blir kallade, så är de flesta män ovana vid liknande undersökningar och söker bara vård för sådana besvär först när de har allvarliga problem eller sjukdomar. Det gör det svårare att jämföra deras upplevelser av att bli undersökta i den här eller en mer traditionell stol – hela situationen upplevs antagligen obehaglig oavsett stol.

Nöjdare patienter

I nuläget finns stolen på ett begränsat antal mottagningar. Den höga kostnaden jämfört med traditionella gynstolar tycks vara ett hinder för många att köpa in den.

– Det är klart att en sådan här stol kostar mer än vanliga gynstolar, inte minst för att den är mer tekniskt avancerad med inbyggd värme och reglage, men jag menar att den kan ge stora besparingar på lång sikt, inte minst genom att spara tid och öka patientnöjdheten, säger Greta.

I längden kan den stärkta integriteten och ökade komforten som Kim-stolen skapar förhoppningsvis leda till att färre förknippar underlivsundersökningar med obehag, såväl män och kvinnor som icke-binära transpersoner. För män som genomgår en andrologisk undersökning för första gången, eller för transpersoner, för vilka underlivsundersökningar kan vara förknippade med extra stort obehag, kan en mer positivt laddad vårdupplevelse i bästa fall öka benägenheten att söka vård vid behov.

Hälsa

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022