Homogenitetsstick

Arbetsgrupper är ofta väldigt homogena i sin sammansättning. Det får konsekvenser för hur projekt och verksamheter utformas, vad som ses som problem, hur deltagare bemöts och så vidare. Genom metoden Homogenitetsstick synliggörs och problematiseras normer som skapar homogenitet.

Gör så här:

Berätta för deltagarna att i den här övningen gäller det att ta stick. Det görs genom att hitta det som är gemensamt. Det gäller att hitta så många stick som möjligt, att identifiera så många "likheter" som möjligt som alla i gruppen har gemensamt.

Dela in i grupper om tre till fyra personer i varje. Be deltagarna att komma på så många likheter som möjligt. Exempelvis hudfärg, modersmål, fritidsintressen, ålder, etnisk bakgrund och så vidare. För att göra det svårare får man inte säga saker man gillar eller ogillar.

Samlas sedan och reflektera gemensamt över exempelvis följande frågor:

  • Vad togs inte upp? Vad beror det på att vissa saker kommer upp men inte andra?
  • Var det någon av diskrimineringsgrunderna ni inte tog upp och vad beror det i så fall på?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att vara en homogen grupp?
  • Vad innebär det för projektet/verksamheten och de deltagare ni möter, att gruppen är väldigt heterogen/homogen?
  • Vad behöver deltagarna lära sig mer om? Vilken kunskap och erfarenheter finns inte i gruppen?
  • Vad kan deltagarna behöva vara särskilt uppmärksamma kring i sin verksamhet?

Om övningen

Övningen finns med i rapporten GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering. Rapporten är framtagen inom projektet ESF Jämt, som drivits av länsstyrelserna med finansiering av Europeiska socialfonden. 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 28 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022