Lönekartläggning med Analys Lönelots

Analys Lönelots är ett verktyg för lönekartläggning. Det har sitt ursprung i ett av de första könsneutrala arbetsvärderingssystem som togs fram genom ett forskningsprogram på Arbetslivsinstitutet på 1990-talet.

Verktyget utvecklades vidare hos Jämställdhetsombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen och tillhandahålls nu kostnadsfritt via expertnätverket Lönelotsarnas hemsida.

Verktyget kan enkelt anpassas till olika verksamheter, branscher och sektorer och innehåller två delar:

  • Ett arbetsvärderingssystem för att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga enligt diskrimineringslagens kriterier kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.
  • Ett lönekartläggningsverktyg som ger de tabeller och diagram som behövs för att kartlägga och analysera löner i lika och likvärdiga arbeten.

Lönelotsarnas hemsida visar steg för steg hur du gör en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens bestämmelser och hur du anpassar arbetsvärderingssystemet till den egna verksamheten.

Här finns verktyget

Ladda ner det från Lönelotsarnas webbplats.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 2 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022