Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

I rollen som arbetsgivare är du skyldig att ingripa för att komma till rätta med kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. Du ska dessutom på ett systematiskt sätt förebygga att problemen uppstår.

Skriften har tagits fram för att tydliggöra skillnader och likheter mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen samt för att du som arbetsgivare ska veta vilket ansvar du har utifrån de båda regelverken. Skriftens huvudfokus avser kränkningar och trakasserier som sker i verksamheten mellan arbetstagare eller kollegor.

Ta del av handledningen på SKR:s webbplats

Den här vägledningen kommer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och du kan ladda ner den på deras webbplats:

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

 

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 25 januari 2022

Senast uppdaterad: 10 juni 2022