Smärtkuben

Fortfarande finns starka genusnormer om att män ska vara tuffa och kvinnor känsliga. Dessa förväntningar syns i hälso- och sjukvården och leder till omotiverade skillnader i bemötande, bedömningar och behandlingar för kvinnor och män med smärta. För att förändra detta har verktyget Smärtkuben utvecklats för personal i vården.

Smärtforskningen visar att kvinnor har mer smärta än män, att kvinnor och män upplever och beskriver smärta på olika sätt och att kvinnor och män har olika strategier för att hantera sin smärta. Traditionellt har forskare kopplat ihop olikheterna med biologiska skillnader mellan könen, men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av hur vi uppfostrats att synliggöra, beskriva och hantera den. 

Smärtkuben är tänkt att stimulera till reflektion och diskussion som kan leda till förändring. Ni kan använda Smärtkuben på arbetsplatsträffar eller behandlingskonferenser. Antingen går ni igenom en sida i taget eller diskuterar alla sidor på t.ex. en utvecklingsdag.

Smärtkuben har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med personal på Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus samt Enhet primärvård vid Koncernkontoret.

Här finns verktyget

Materialet finns på Vårdgivarwebben, Västra Götalandsregionen. Här går det också att beställa kuben.

Du kan läsa även läsa mer om Smärtkuben och bakgrunden till den på Sveriges Regioner och Kommuners webbplats.

Hälsa

Publiceringsdatum: 25 januari 2022

Senast uppdaterad: 10 juni 2022