Umeå integrerar jämställdhetsdeklaration i ledning och styrning

Umeå kommun tar stöd i den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) för sitt jämställdhetsarbete. Kommunen har implementerat deklarationens artiklar i sin ordinarie styrning.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Umeå integrerar jämställdhetsdeklaration i ledning och styrning

Jämställdhetsintegrering

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 19 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022