Webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Den här utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

En tecknad illustration av en tonårskille snett bakifrån med luva uppdragen över huvudet.

Med ökad kunskap blir du bättre på att uppmärksamma personer som riskerar att utnyttjas eller som kan komma att utnyttja andra. Du får också ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i bemötande, och hur du kan agera. Utbildningen kan också ge dig som arbetar på strategisk nivå en grundläggande förståelse för ämnesområdet.

Utbildningen är indelad i fem kapitel, som innehåller text, film och ljudreportage. Du kan hoppa fram och tillbaka i utbildningen och välja de delar som är mest relevanta för dig.

Prostitution och människohandel

Utbildning

Publiceringsdatum: 7 oktober 2021

Senast uppdaterad: 17 maj 2022