Agera mot våld i nära relationer – ett verktyg för dig som kollega och chef

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver arbetet bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. Jämställdhetsmyndigheten vill lyfta arbetsplatsens roll i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten medverkar i metodverkstaden Agera mot våld i nära relationer under Forum Jämställdhet, som sker digitalt.

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver arbetet bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. Jämställdhetsmyndigheten vill lyfta arbetsplatsens roll i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke, både vid våldsutsatthet och våldsutövande. Under denna metodverkstad får du inblick i hur du som kollega eller chef kan bidra till att upptäcka och motverka våld i nära relationer.

Medverkande:
Kerstin Kristensen, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lisa Lindström, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Metodverkstaden sker digitalt.

Mer information och anmälan

Publiceringsdatum: 26 januari 2022

Senast uppdaterad: 2 februari 2022