Dödligt partnervåld mot unga

Shilan Caman vid Karolinska institutet presenterar en ny rapport om dödligt partnervåld mot unga. Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, pekar på att våld i ungas relationer är lika allvarligt som i vuxnas relationer. Aktuell studie har genomförts i samarbete med docent Sara Skott vid Mittuniversitetet.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja våldsförebyggande insatser riktade till unga i nära relationer. Det våld som utövas i specifikt ungas relationer har relativt nyligen identifierats och synliggjorts, men är precis lika omfattande och allvarligt som i vuxnas relationer. Det finns få studier gjorda i Sverige med fokus på ungas våldsutsatthet och våldsutövande och behovet av mer kunskap är stort (Brå, 2021). Som en del av uppdraget samverkar därför myndigheten med forskare för att ta fram ny kunskap inom området.

På webbinariet presenterar Shilan Caman, beteendevetare och disputerad forskare vid Karolinska Institutet en ny rapport om den mest extrema formen av partnervåld bland unga, det vill säga våld i ungas nära relationer med dödlig utgång. Forskningen presenterar resultat avseende våldets omfattning och utveckling över tid, samt på vilka sätt dödligt partnervåld mot tjejer skiljer sig från dödligt partnervåld mot kvinnor.

Anmäl dig till webbinariet Dödligt partnervåld mot unga

Publiceringsdatum: 9 november 2023

Senast uppdaterad: 9 november 2023