Kvinnofridskonferens 2023

Den nationella konferensen för kvinnofrid 29-30 augusti riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare. Besökare får ta del av konkreta metoder och forskning kring mäns våld mot kvinnor.

Konferensen är ett tillfälle för kompetensutveckling och kunskapsutbyte om myndigheters arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Delar av konferensen kommer att livesändas tisdag kl. 10 och onsdag kl. 13. Föreläsningar i plenumsalen kommer även att läggas upp i efterhand på konferenswebben.

Jämställdhetsmyndigheten finns representerad i elva programpunkter som vi har listat för den som vill följa oss under konferensen.

Dag 1, tisdag 29 augusti

Program dag 1 - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

kl. 11.00 - livesändning
Uppläsning av röster från rapporten om 86 gömda kvinnor och deras 128 barn.

Djupintervjuer med kvinnor om att vara utsatt för våld. Rapporten är framtagen inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn.

Ta del av uppläsningen via konferenswebben

Uppläsare: Kerstin Weigl, journalist och författare; Petra Erlander, grundare av nätverket Gömda kvinnor.

kl. 13.30 Seminariepass 1

  • Förbättrad upptäckt av våld. Hela kedjan måste fungera – ett förbättrat arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor
  • Effektivare brottsbekämpning. Rättsväsendets hantering av sexköpsbrottslighet och synliggörande av statistik gällande människohandel och människoexploatering

kl. 15.15 Seminariepass 2

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Att inkludera våld i nära relationer i kartläggningar för att utveckla arbetet lokalt
  • Starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Eftervåld – när samhället upprätthåller förövarens makt och våld
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Stöd i arbetet mot våld inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård – tre exempel
  • Arbetet mot våld i en internationell kontext. Bortförda barn och vuxna – kartläggning av erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet

Dag 2, onsdag 30 augusti

Program dag 2 - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

kl. 8.30 Seminariepass 3

  • Förbättrad upptäckt av våld. Arbetsplatsen en arena för att upptäcka våld

kl. 10.15 Seminariepass 4

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Maskulinitet, våldsbejakande extremism och våldsprevention
  • Förbättrad upptäckt av våld. Att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet till vuxna
  • Workshop: Informationsinsatser riktade till unga – vad funkar?

Om arrangörerna: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid är en grupp med 24 nationella myndigheter, samt länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande i gruppen.

Läs mer om konferensen via Nationellt centrum för kvinnofrid Kvinnofridskonferens 2023 - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

Publiceringsdatum: 7 augusti 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024