Lansering av Webbstöd för lärosäten

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är numera en obligatorisk del i en rad utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta. Fredag 27 januari 2023 hålls ett webbsänt lanseringsseminarium om Webbstöd för lärosäten.

Tandläkarverktyg

Det webbsända lanseringsseminariet riktar sig till universitets- och högskolelärare samt annan personal som arbetar med införandet av det nya examensmålet. Seminariet ges inom ramen för NCK:s projekt att skapa ett kunskapsstöd för universitet och högskolor som görs i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. Under seminariet presentas aktuell forskning och nya rapporter kring examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Ur innehållet

  • Visning av Webbstöd för lärosäten. 

  • Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppföljande studie 2022.

  • Uppföljande kartläggning av hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i utbildningar.

  • Examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Studenters kunskap, erfarenhet och förmåga.

  • Lärande exempel – hur kan examensmålet implementeras?

Tid och plats

Plats: seminariet sänds via det digitala verktyget Zoom.
Datum: fredag 27 januari 2023
Tid: 9.00 – 12.00

Mer information och anmälan

Länk till anmälan och mer information om konferensen

Sista anmälningsdag är fredag 20 januari 2023. 

Seminariet är kostnadsfritt.

Vid frågor kontakta utbildning@nck.uu.se eller 018-611 98 66.

Varmt välkommen!

Webbstöd för lärosäten

Publiceringsdatum: 7 december 2022

Senast uppdaterad: 16 januari 2023