Ökad upptäckt av våld

Välkommen till en heldagskonferens om regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld. Medverkar gör bland andra Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Under konferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld 2019–2021. Fem myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket och Socialstyrelsen, visar på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet. Gabriella Ahlström är moderator.

Program:

08.30 Välkommen
Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, hälsar välkommen.

08.45 Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi inleder konferensen.

09.05 Modern kvinnofridshistoria utifrån ett myndighetsperspektiv
En beskrivning av vad som hänt sedan 1970-talet. Hanna Olsson, författare och handledare. Avslutande samtal mellan Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten och Hanna Olsson.

09.45-10.00 Paus

10.00 Vinsterna av att samverka i Uppdrag om ökad upptäckt av våld?
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

10.15 Dödsfallsutredningarna
Beatrice Hopstadius, enhetschef Socialstyrelsen.

10.30-10.40 Paus

10.40 Erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar
Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen, Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

11.25 Vikten av ledning och styrning i arbetet med att öka upptäckt av våld.
Panelsamtal mellan Maria Kindahl, biträdande verksamhetsområdeschef Arbetsförmedlingen, Maria Rydbeck, överdirektör Försäkringskassan, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Ribbenvik generaldirektör, Migrationsverket, och Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från samordningsförbundens pilotprojekt Anita Kruse, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Mari Cedervall, Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga.

13.45-14.00 Paus

14.00 Utvärdering av pilotprojekten, samordningsförbunden
Anna-Karin Berglund och Abeba Michael, Jämställdhetsmyndigheten.
Frågor från publiken.

14.45-15.00 Paus

15.00 Frågor från publiken till Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen
Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

Hur ser framtiden ut? Reflektion av Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen och Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten.

15.30 Konferensen avslutas

Anmälan

Sista anmälningsdag är 17 november. 
Länk till anmälan för konferensen Ökad upptäck av våld

Publiceringsdatum: 8 oktober 2021

Senast uppdaterad: 17 juni 2024