Utvecklingsseminarium om att förebygga sexuell exploatering

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till två seminarier i syfte att undersöka hur vi gemensamt kan stärka den fortsatta utvecklingen av ett kunskapsbaserat förebyggande arbete mot sexuell exploatering. 

Under förmiddagen presenteras och diskuteras resultaten från litteraturöversikten Att förebygga sexuell exploatering. Översikten kartlägger utvärderade metoder och arbetssätt för att förebygga prostitution, människohandel för sexuella ändamål, sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn. Eftermiddagen ägnas åt att gemensamt undersöka hur vi kan stärka en fortsatt utveckling av det våldsförebyggande arbetet mot sexuell exploatering i Sverige. 

Målgrupp 

Yrkesverksamma som arbetar på strategisk nivå med våldsförebyggande arbete inom offentlig sektor eller civilsamhälle.  

Tid och plats 

Seminarier genomförs vid två tillfällen på olika orter i Sverige: 

Stockholm:

Tid: 11 maj klockan 09.00-15.00 (fullbokat)

Plats: Seminariet kommer äga rum på Brunnsgatan 8 i Stockholm. Lokalen ligger drygt en kilometer från centralstationen. Närmsta tunnelbanehållplats är Hötorget eller Östermalmstorg

Malmö: 

Tid: 16 maj klockan 09.00-15.00

Plats: Seminariet kommer äga rum på Profilhotels Garden på Baltzarsgatan 20 i Malmö. Lokalen ligger på promenadavstånd från centralstationen.

En uppföljningsträff för respektive tillfälle planeras därefter under hösten 2023. 

PROGRAM 

9:00-09:30 Presentationsrunda 

09:30-10:00 Information om Jämställdhetsmyndighetens våldsförebyggande arbete och den nationella samordningen mot prostitution och människohandel 

10:00-10:30 Paus 

10:30-12:00 Presentation och gemensam reflektion kring resultat från litteraturöversikten Att förebygga sexuell exploatering  

12:00-13:00 Lunch  

13:00-14:30 Seminarium om utveckling av arbetet att förebygga sexuell exploatering. Med utgångspunkt i handboken Inget att vänta på kommer vi diskutera frågor om att initiera samverkan, beskriva våld som problem, identifiera förändringsfaktorer, utveckla insatser samt att implementera, följa upp och sprida arbetet. 

14:30-15:00 Avslut med gemensamma reflektioner från dagen 

Anmälan: 

Intresseanmälan sker via denna länk senast 14 april 2023. Antalet deltagare är begränsat till 40 personer per tillfälle. Bekräftelse på anmälan skickas ut efter sista anmälningsdag. Seminariet är kostnadsfritt. 

Övrig information: 

Litteraturöversikten Att förebygga sexuell exploatering och en webbsänd föreläsning finns publicerad på Jämställdhetsmyndighetens webbplats: Att förebygga sexuell exploatering

 

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 14 april 2023