Webbinarium om våld i ungas partnerrelationer

3 maj genomför Jämställdhetsmyndigheten ett gemensamt webbinarium med Stockholms universitet. Där presenteras resultatet av rapporten Våld i ungas nära relationer – stödbehov hos utsatta och utövare med fokus på särskilt utsatta grupper. Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten, inleder webbinariet.

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2021 uppdrag att stödja arbetet för att stötta unga som har utsatts för våld i ungas partnerrelationer. Det övergripande syftet med uppdraget är att stärka pågående arbete mot våld i ungas partnerrelationer för att nå ut till unga våldsutsatta samt unga förövare, vilket även stärker det långsiktiga arbetet.

För att uppnå syftet med uppdraget behöver kunskap om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer i högre grad synliggöras i kunskapsproduktion och kunskapsstöd. Dessutom behövs mer och fördjupad kunskap för att kunna ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare.

Professor Carolina Överlien och fil.dr. Sibel Korkmaz, båda verksamma vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten genomfört forskningsprojektet Våld i ungas nära relationer – stödbehov hos utsatta och utövare med fokus på särskilt utsatta grupper.

Målgrupp för seminariet är de som möter målgruppen unga: skola, socialtjänst, polis, öppen fritidsverksamhet, tjejjourer, ungdomsjourer, ungdomsmottagningar med flera.

Anmäl dig och läs mer om webbinariet om våld i ungas partnerrelationer.

Läs vår intervju med Sibel Korkmaz.

Publiceringsdatum: 4 april 2023

Senast uppdaterad: 14 april 2023