Barn och unga tvingas själva ta ansvar för att inte bli bortförda

Många barn och unga som blir bortförda till andra länder får inte tillräcklig hjälp. Ofta behöver de själva vara drivande för att få det stöd och det skydd som de behöver och har rätt till, trots att deras situation ofta är känd av myndigheter sedan tidigare. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

– Barn och unga tvingas ta ett ansvar som de egentligen inte ska behöva bära. Ofta har de varit utsatta för våld och förtryck under en längre period, men ändå inte fått stöd och skydd. Socialtjänsten och andra myndigheter lägger stort ansvar på barnen att våga berätta, stå fast vid sin berättelse och hantera kontakt med familjen, trots press, hot och skuldbeläggning, säger Matilda Eriksson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Bristande insatser

Den kartläggning som Jämställdhetsmyndigheten lämnar över till regeringen visar att svenska myndigheter inte förmår att fullt ut skydda barn och unga från att föras utomlands mot sin vilja och där utsättas för våld och förtryck. De barn och unga som har kartlagts i rapporten har dessutom blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck innan, under och ibland även efter utlandsvistelsen.

– Många av socialtjänstens insatser brister när barnet behöver skyddas från sina föräldrar, till exempel på grund av hedersrelaterat våld och förtryck, då man ofta har fokus på att stödja familjen. Myndigheternas insatser präglas också av ständiga uppbrott och lösningar som inte är långsiktiga, säger Matilda Eriksson.

Att tänka på-lista

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en att tänka på-lista för personer som i sitt arbete möter utsatta barn och unga som riskerar att föras utomlands.

– Fler bortföranden skulle kunna förhindras om myndigheter ingrep tidigare och agerade mer skyndsamt. Det handlar om att bli bättre på att upptäcka utsatta barn och unga, hantera risker och ge ett bra bemötande, säger Matilda Eriksson.

Ta del av vår nya rapport När barn tvingas ta ansvar för sitt eget skydd.

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 2 oktober 2023

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023