Digital karta ska bidra till arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor ska bli bättre. I två regeringsuppdrag arbetar Jämställdhetsmyndigheten med att förebygga och bekämpa könsstympningen, bland annat genom insatser för att öka kunskapen om det arbete som finns runt om i landet. En av insatserna är en digital karta som ska ge en överblick över de insatser som pågår.

– Kartan kommer vara ett sätt att skapa långsiktighet i samordningen. Du ska enkelt kunna klicka på det du är mest intresserad av, till exempel ”stödverksamheter”, och se var i landet de finns. Därefter ska du kunna ta kontakt med en aktör för att eventuellt kunna arbeta tillsammans eller hitta andra synergier, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheten har lämnat in en rapport till regeringen om hur uppdragen går. De handlar om att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete, samordna, bidra till erfarenhetsutbyte samt följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Skapar förutsättningar för systematisk bedömning

– Så rapporten innehåller en rad olika bedömningar av de utmaningar vi har i att kunna bedöma arbetssätt och metoders effektivitet, men även pågående eller planerade insatser för att på sikt bättre kunna bedöma vad som de facto förebygger könsstympning, säger Arbresha Rexhepi.

– Exempelvis är en utmaning att inga arbetssätt och metoder som vi lyckats identifiera är utvärderade på något systematiskt sätt som gör att vi kan bedöma deras effektivitet. Nu skapar vi bättre förutsättningar att framöver kunna bedöma arbetssätt och metoder med evidens.

• Vilka insatser ska leda till att arbetssätt och metoder utvecklas?

– Dels handlar det om att öka kunskapen, det vill säga skapa oss ett bättre kunskapsläge när det gäller den teoretiska förståelsen av vad som förebygger könsstympning. Dels handlar det om att ge stöd till verksamheter som bedriver arbete inom området, men inte har möjlighet att dokumentera sitt arbetssätt eller sin metod. Dokumentation är en grundläggande förutsättning för att kunna följa upp, utvärdera och sprida vidare arbetssättet eller metoden.

• Vad händer i fortsättningen?

– Vi tror att flera av de insatserna vi presenterar kommer kunna föra arbetet framåt tillsammans med andra aktörers arbete. I rapporten beskriver vi insatser som ska skapa en mer långsiktig samverkansstruktur. Arbetet är såklart redan i full gång. Nu närmast genomför vi det andra tillfället av fem av tematiska samordningsmöten med myndigheter och andra relevanta aktörer, där fokus kommer vara på förebyggande arbete.

Resultatet av alla insatser presenteras i slutredovisningen av regeringsuppdragen, som Jämställdhetsmyndigheten ska lämna in till regeringen senast 31 september 2023.

Uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor genomförs tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Läs rapporten

Här hittar du vår rapport Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor 2022:5

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 2 mars 2022

Senast uppdaterad: 2 mars 2022