Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor (2022:5)

Myndigheten har lämnat in en rapport till regeringen, som tar upp hur uppdragen mot könsstympning går. Det handlar bland annat om att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete, samordna, bidra till erfarenhetsutbyte samt följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har haft tre regeringsuppdrag inom området könsstympning av flickor och kvinnor.

  • Slutredovisning av uppdrag om att inventera effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor
  • Delredovisning av uppdrag om att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor
  • Delredovisning av uppdrag om att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

I denna rapport redogör Jämställdhetsmyndigheten för resultat, genomförda insatser samt pågående insatser inom uppdragen.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 1 mars 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024