Dödligt partnervåld lika vanligt hos unga som vuxna

Dödligt partnervåld är inte ett problem som bara finns i vuxenvärlden. Unga personer drabbas i stort sett i samma utsträckning. Trots det finns det stora kunskapsluckor och lite forskning på området.

Både i praktik och forskning har dödligt våld i ungas partnerrelationer varit ett förbisett område. Det visar en ny rapport som Shilan Caman och Sara Skott skrivit på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

– Det finns väldigt lite forskning om dödligt partnervåld mot unga. Inga svenska studier och få internationella belyser problemet. Det betyder att det finns dåligt med kunskap i frågan, säger Shilan Caman, forskare vid Karolinska Institutet och analytiker vid Polismyndigheten.

Rapporten släpps idag, och i samband med det håller Karolinska institutet och Jämställdhetsmyndigheten i ett webbinarium. Där presenterar Shilan Caman de resultat som framkommer i rapporten.

Shilan Caman

– I rapporten har vi dels tittat på omfattning och utveckling över tid, samt vad som kännetecknar fall av dödligt partnervåld mot tjejer, och hur dessa skiljer sig från dödligt partnervåld mot kvinnor, säger Shilan Caman.

Skillnader mellan unga och vuxna

Dödligt partnervåld har länge setts som något som främst drabbar vuxna. Rapporten visar att så inte är fallet, och i jämförelser mellan unga och vuxna över 26 så framkommer det att det finns både likheter och olikheter. Tydligt är att den stora majoriteten av offer för dödligt partnervåld mot unga, hela 97 procent, är tjejer i heterosexuella relationer.

– Något vi också har sett är att dödligt partnervåld mot unga inte minskar över tid. Mellan 1990 och 2017 har det skett en minskning med 1,7 procent i genomsnitt per år vad gäller dödligt partnervåld mot kvinnor. Det är inte en trend vi ser vad gäller dödligt partnervåld mot tjejer, säger Shilan Caman.

Förebyggande arbete

En trolig förklaring till skillnaderna mellan unga och vuxna kan vara att mycket av det förebyggande arbetet genom åren har varit riktat mot vuxna. För att lägga en grund för det förebyggande arbetet kring våld i ungas partnerrelationer behöver helt andra aktörer involveras.

– Det finns många viktiga organisationer som kan arbeta förebyggande mot våld i ungas partnerrelationer, som BUP, ungdomsmottagningar och skolväsendet. Övergripande är hälso- och sjukvården en viktig kontaktingång för unga personer, så där finns bra potential för förebyggande arbete, säger Shilan Caman.

Jämställdhetsmyndighetens arbete

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2021 ett särskilt regeringsuppdrag med bland annat fokus på att ge stöd till unga som har utsatts för våld i ungas partnerrelationer. För att uppnå syftet med uppdraget behöver kunskap och forskning om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer stärkas. Det finns relativt lite forskning inom området i Sverige. Våldet i denna kontext och dess konsekvenser och vilket stöd som finns behöver i högre grad synliggöras.

– Det behövs mer och fördjupad kunskap för att kunna ge stöd till både våldsutsatta och våldsutövare. Idag finns det stora skillnader i myndigheternas kunskap och arbete med våld i ungas partnerrelationer, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Ta del av rapporten Dödligt partnervåld mot unga.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 november 2023

Senast uppdaterad: 24 november 2023