Dödligt partnervåld mot unga

Våld i ungas parrelationer kan få särskilt allvarliga konsekvenser, och riskerar att sätta grunden för destruktiva relationsmönster med ökad risk för våldsutsatthet eller utövande. Trots detta har våld i ungas parrelationer varit ett förbisett område inom såväl praktik som forskning. Under senare år har det dock genomförts allt fler studier om våld i ungas parrelationer, i syfte att bland annat kartlägga våldet och dess konsekvenser.

Dödligt partnervåld är inte ett problem som bara finns i vuxenvärlden. Unga personer drabbas i stort sett i samma utsträckning. Trots det finns det stora kunskapsluckor och lite forskning på området.

Både i praktik och forskning har dödligt våld i ungas partnerrelationer varit ett förbisett område. Det visar denna rapport som Shilan Caman och Sara Skott skrivit på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Här kan ni läsa en sammanfattning av rapporten

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 24 november 2023

Senast uppdaterad: 24 november 2023