EU ansluter till Istanbulkonventionen

Idag beslutade EU:s ministerråd att EU ska ansluta sig till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen. Att driva frågan i mål har varit prioriterat för Sverige under det nuvarande ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor i Europa. Den beskriver att avskaffandet av våld mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet och avkräver stater på omfattande åtgärder. Sverige ratificerade konventionen 2014.

"Det är en fjäder i hatten för det svenska ordförandeskapet och inger hopp i en tid av ökat motstånd och våld."

Europeiska kommissionen föreslog redan 2016 att EU skulle ansluta sig till Istanbulkonventionen, men på grund av motstånd från vissa medlemsländer stannade processen av. År 2021 beslutade EU-domstolen att det räcker med en kvalificerad majoritet för att EU ska kunna ansluta sig. Idag, den 1 juni, fattades det slutliga beslutet om att så ska ske. 

– Att EU ansluter sig är ett mycket välkommet och viktigt steg i arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Sverige, för alla EU:s medlemsstater och även för EU:s arbete i genomförandet av EU:s jämställdhetsstrategi. Det är en fjäder i hatten för det svenska ordförandeskapet och inger hopp i en tid av ökat motstånd och våld. Det viktiga är också att vi nu på sikt kan bli ännu mer effektiva i vårt arbete mot våld mot kvinnor när EU kan stödja och följa upp arbetet utifrån den gyllene internationella standard som konventionen representerar, säger Anna Collins-Falk, internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten. 

Läs mer om Istanbulkonventionen 

 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Prostitution och människohandel

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 1 juni 2023

Senast uppdaterad: 2 juni 2023