Fler kvinnor har rapporterat om biverkningar efter covidvaccin

Betydligt fler kvinnor än män har rapporterat biverkningar efter vaccinering mot covid-19. Det visar statistik från Läkemedelsverket.

närbild på covidvaccin

1 028 rapporter om biverkningar har kommit in till Läkemedelsverket fram till mitten av februari. 845 av dessa rapporter handlar om kvinnor, 183 om män.

Majoriteten av biverkningarna bedöms inte vara av allvarlig art och de är få i förhållande till de 359 000 vaccineringar som utförts.

Pfizer/Biontechs vaccin har getts till allra flest människor, hittills till 348 000. De har också det största antalet inrapporterade biverkningar. Av 966 biverkningsrapporter har 795 rapporterats in av kvinnor. Modernas och AstraZenecas vacciner visar liknande tendens att kvinnor utgör majoriteten av de drabbade.

Orsaken till att kvinnor drabbas av biverkningar är dock inte fastställt.

– Det kan bero på att kvinnor får fler biverkningar, men det kan också bero på att fler kvinnor än män har vaccinerats hittills eller att kvinnor är mer benägna att rapportera symtom, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Tidigare statistik visar att kvinnor generellt får mer allvarliga biverkningar av läkemedel än män. Av de rapporter om allvarliga biverkningar som kommit in från hälso- och sjukvården var 58,7 procent kvinnor och 41,2 procent män under 2019. Men kvinnor tenderar också rapportera fler biverkningar. Av de allvarliga konsumentrapporterna om biverkningar var 75 procent kvinnor och 25 procent män, enligt Läkemedelsverkets årliga biverkningsrapport.

En av anledningarna till att kvinnor får mer biverkningar av läkemedel än män kan vara att det finns biologiska könsskillnader mellan kvinnor och män som påverkar hur läkemedel omsätts i kroppen och vilka effekter läkemedlet får. Det finns fortfarande bristande kunskaper om detta och det saknas ofta könsspecifika dosrekommendationer, enligt Jämställdhetsmyndigheten.

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 19 maj 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021