Fortsatt uppdrag med skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndighetens arbete med skyddade personuppgifter fortsätter. Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete kopplat till skyddade personuppgifter.

- Det är ett viktigt och långsiktigt uppdrag som utgår från våra tidigare uppdrag, rapporter, intervjusstudie och förslag om långsiktig plan, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten. 

Läs Jämställdhetsmyndighetens slutrapport Att leva med skyddade personuppgifter - behovet av samhällets långsiktiga stöd

Som det konstaterats i tidigare uppdrag så syns stora skillnader och brister i det stöd och skydd till främst kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Fortsatt finns ett stort behov av ökad kunskap, samt ett långsiktigt stöd till såväl personer som lever med skyddade personuppgifter som till andra myndigheter och organisationer som möter utsatta personer. 

Jämställdhetsmyndighetens nya uppdrag innebär att fortsätta samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter. I uppdraget ingår också att verka för ökad kunskap och sprida de kunskapsmaterial som tagits fram till berörda målgrupper för att skyddade personuppgifter inte röjs. 

Uppdraget är långsiktigt och förhoppningsvis får även fler berörda myndigheter fortsatta uppdraget inom området framöver. 

- Vi har en mycket god erfarenhet av ett bra och konstruktivt samarbete med flera myndigheter som exempelvis Skattemyndigheten .Tillsammans kan vi förbättra det långsiktiga stödet och skyddet för alla som lever med skyddade personuppgifter, inte minst de kvinnor och barn som varit utsatta för mäns våld, säger Mikael Thörn.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas den 31 mars 2027.

Publiceringsdatum: 17 oktober 2023

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023