Att leva med skyddade personuppgifter - behovet av samhällets långsiktiga stöd

För kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter är behovet av långsiktigt stöd stort. Den här rapporten belyser brister i dagens hantering av skyddade personuppgifter, pågående utvecklingsarbeten samt förslag till arbete framåt.

Livssituationen för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter är svår. Hot om våld och ekonomiskt våld är ständigt närvarande. Jämställdhetsmyndighetens rapport visar att myndigheter som arbetar med skyddade personuppgifter behöver uppdatera och implementera rutiner och riktlinjer, samt sprida mer och tydligare information till utsatta. 

Jämställdhetsmyndigheten föreslår i rapporten en långsiktig plan för att utveckla stödet för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

I augusti 2023 publicerade vi en sammanfattning av rapporten Att leva med skyddade personuppgifter.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 31 mars 2023

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023