Kvinnors representation i politiken ökar inte automatiskt

SCB:s nya statistik över nominerade och valda i valen till landets kommunfullmäktige 2022 visar att ingen större förändring har skett på nästan 30 år när det gäller kvinnors och mäns representation. Målet om en jämn fördelning av makt och inflytande uppnås inte per automatik. Det är hög tid att diskutera förutsättningarna för kvinnor och mäns engagemang i kommunpolitiken, bedömer Jämställdhetsmyndigheten.

Två kvinnor pratar med varandra. Den ena håller i ett frågeformulär.


– För att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om jämn fördelning av makt och inflytande behövs aktivitet. Representationen av kvinnor i kommunfullmäktige ligger kvar på samma nivå efter ännu ett val och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det här visar att jämställd representation inte uppnås automatiskt med tiden eller med yngre generationer, säger Julia Hugoson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Krav från organisationer och frivillig kvotering på partiernas vallistor ökade representationen av kvinnor inom politiken i mitten av 1990-talet. Sedan dess har utvecklingen mot en jämn representation stått stilla på kommunal nivå.

Under de senaste 30 åren har representationen av kvinnor i landets alla kommunfullmäktige legat på strax över 40 procent. Så ser det ut även efter valet 2022. Högre upp i det kommunala ledarskapet är kvinnorna ännu färre. Endast 34 procent av posten som kommunstyrelsens ordförande innehas av kvinnor.

Linjediagram visar valda kandidater i kommunfullmäktige efter kön, i procent. Tidsserie från 1982 till 2022. Andelen män sjönk från cirka 70 procent till strax under 60 procent mellan 1982 och 1994. Andelen kvinnor ökade på motsvarande sätt under samma period, till drygt 40 procent. Efter 1994 har fördelningen fortsatt vara drygt 40 procent kvinnor och lite mindre än 60 procent män.Källa: SCB

SCB:s statistik visar också att unga kvinnor är fortsatt underrepresenterade. Idén att den yngre generationen, som vuxit upp i ett mer jämställt samhälle, per automatik skulle föra med sig en mer jämställd representation verkar inte ha belägg.

Resultaten från vår Jämställdhetsundersökning 2022 visar snarare att unga är den grupp där skillnaden mellan mäns och kvinnors attityd till jämställdhet skiljer sig som mest. Bland annat instämmer en av fyra unga män i påståendet att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas.

Kvinnor mer utsatta än män inom politiken

Tidigare rapporter visar att villkoren för kvinnors och mäns deltagande i politiken skiljer sig åt. Det finns belägg för att kvinnor måste prestera bättre än män för att göra politisk karriär.

– Kvinnor måste som politiska ledare noga balansera mellan motstridiga ideal – de förväntningar som följer med att vara kvinna och de manligt kodade förväntningar som följer med ledarrollen, säger Julia Hugoson.

Forskning visar även att förtroendevalda kvinnor och män i Sverige utsätts för olika typer av trakasserier och hot. Kvinnliga politiker utsätts i högre grad för hot och trakasserier som är riktade mot dem som kvinnor och person, medan manliga förtroendevalda utsätts för trakasserier som är riktade mot deras politiska gärning eller ideologi. Denna utsatthet leder till att politiker stundtals väljer att inte uttala sig om vissa politikområden, så som jämställdhet och migration, som de vet kan trigga trakasserier och hot.

Mer om makt och inflytande

En jämn fördelning av makt och inflytande är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Ta av vår analys Delmål 1: Jämn fördelning av makt och inflytande.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 3 mars 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024