Jämställdhetsundersökningen 2022

Jämställdhetsundersökningen är en enkätundersökning som samlas in av Jämställdhetsmyndigheten. Undersökningen skickas ut till personer som är folkbokförda i Sverige och som är 16 år eller äldre.

2022 års undersökning fokuserar på attityder till jämställdhet, upplevd diskriminering på grund av kön, omsorgsansvar samt psykisk hälsa. 

Det övergripande syftet med undersökningen är att samla in statistiskt underlag om kvinnors och mäns attityder till jämställdhet. Denna publikation fokuserar på övergripande resultat, djupgående analyser följer i kommande rapporter som släpps löpande under 2023.

Huvudrapport:Jämställdhetsundersökningen 2022 (PDF)

Det finns tre bilagor till rapporten:

Jämställdhetsundersökningen 2022 - Frågeblankett (PDF)

Jämställdhetsundersökningen 2022 - Teknisk rapport (PDF)

Jämställdhetsundersökningen 2022 - Andelstabeller (Excel)

 

Publiceringsdatum: 15 december 2022

Senast uppdaterad: 15 december 2022