Myndigheter med jämställdhetsuppdrag arbetar målinriktat

Stöd från Jämställdhetsmyndigheten bidrar till att fler myndigheter får bättre förutsättningar att arbeta med de jämställdhetspolitiska delmålen. Det framkommer i en ny rapport av Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndighetens stödjer 54 myndigheter i regeringens utvecklingsprogram jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Rapporten är en delredovisning av uppdraget som ska pågå fram till 2025.

– Under 2022 har vi utvecklat stödet för att hjälpa myndigheterna att bättre planera, analysera, organisera och följa upp sitt arbete. I år ser vi att fler myndigheter förbättrat sin uppföljning och analys. Men fortsatt utvecklingsarbete krävs för att effekterna ska bli långvariga berättar Sandra Moberg utredare vid enheten för stöd och samordning på Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheterna når resultat och arbetar målinriktat

– JiM-uppdraget bidrar till att myndigheterna prioriterar arbetet och att flertalet når resultat. Vi ser också en utveckling mot ett mer målinriktat arbete, där samtliga myndigheter i år anger att de bidragit till ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen, säger Sandra Moberg.

I rapporten analyseras 14 myndigheter särskilt. Fem av dem kan visa på resultat som lett till effekter för verksamhetens målgrupp och som i förlängningen kan antas bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Vid Arbetsförmedlingen har andelen kvinnor ökat i beslut om nya matchningstjänster och i nya beslut om nystartsjobb. MSB redogör för att kvinnor bland insatspersonal ökar. Migrationsverket har gjort ett rättsligt ställningstagande som ger kvinnor och flickor från Afghanistan rätt till flyktingstatus på grund av kön. De har också utvecklat sitt arbete så att kvinnor och män i asylsökande familjer i större utsträckning än tidigare får var sitt bankkort.

Riktade regeringsuppdrag ökar samverkan mellan myndigheter

I rapporten framgår det att jämställdhetsintegrering kan utvecklas genom samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. Riktade regeringsuppdrag får myndigheter att prioritera samverkan. Jämställdhetsmyndigheten ser att former för sådan samverkan behöver utvecklas.

– I framtiden ser vi att en ökad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer är viktigt för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska få ännu större effekt. Enskilda myndigheter kan göra mycket för jämställdheten, men de kan inte påverka komplexa samhällsutmaningar själva, säger Sandra Moberg.

Rapporten Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 19 april 2023

Senast uppdaterad: 19 april 2023