Myndigheter missar att upptäcka våld

Under årets tre första månader har minst tolv kvinnor har mördats i Sverige. I majoriteten av fallen är den misstänkta förövaren en man som de haft en nära relation till. En viktig förebyggande insats är att upptäcka våldet så tidigt som möjligt, och erbjuda stöd och skydd.

Granskningar från Socialstyrelsen visar att när kvinnor mördas av en partner eller före detta partner så finns det många gånger brister i samhällets skyddsnät. Bland annat framgår det att trots att många myndigheter har kontakt med de våldsutsatta så upptäcks inte våldet.

Samhället kan göra mer för att förebygga våldet

Jämställdhetsmyndigheten samordnar sedan 2019 ett uppdrag om att öka upptäckten av våld på flera myndigheter, bland annat ska handläggare utbildas i att ställa frågor om våld i nära relationer. Uppdraget inkluderar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Planen är att bygga en ny infrastruktur för svenska myndigheters insatser mot mäns våld mot kvinnor. 

Som delaktig myndighet i uppdraget har Arbetsförmedlingen genomfört en undersökning med 6 500 medarbetare som visar att cirka 1 000 arbetssökande utsatts för våld. I samma undersökning visar 97 procent av handläggarna att de vet eller delvis vet vart man hänvisar sökande för stöd och hur man hanterar ett ärende där arbetssökande uppger att våldet påverkar arbetssökandet.

– Resultatet ger en indikation på att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och därmed även en dold orsak till arbetslöshet. Det glädjande är att frågan nu ställs, och att så många på Arbetsförmedlingen har kunskap om hur man kan stötta arbetssökande till jobb, säger Nora Salem, utredare på Arbetsförmedlingen.

Uppdraget gör skillnad

Genom regeringsuppdraget samlas stora myndigheter som tillsammans når en stor andel av Sveriges befolkning. Målet är att medarbetare på myndigheterna ska kunna ställa frågor om våldsutsatthet eller våldsanvändning. De ska också kunna bemöta de svar de får och hänvisa personen rätt.

– Att utbilda handläggare i hur de kan upptäcka våldsutsatta och våldsutövare ger effekt. Det systematiska arbetet som myndigheterna genomför för att upptäcka våld är ett verktyg som kan rädda liv, säger Katarina Björkgren, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Är du utsatt för våld?

Kontakta polisen, socialtjänsten i din kommun, ring till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, eller till journummer som finns på Unizon.se eller Riksorganisationen för kvinnojourerer i Sverige.

Det finns mycket stöd till dig som är utsatt för våld och för er som arbetar med att stödja våldsutsatta personer. Här har vi samlat information till dig som är utsatt, anhörig eller orolig för en medmänniska. Vi har också tagit fram särskild information som riktar sig till barn.

För den som riskerar att utöva våld finns stödlinjen Välj att sluta.

 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 26 april 2024

Senast uppdaterad: 21 maj 2024