När kvinnor blir äldre ökar deras omsorgsarbete om närstående

De som tar hand om föräldrar och andra anhöriga som behöver intensiv omsorg är oftast kvinnor. Ju mer omsorgsbehovet ökar hos anhöriga, desto mer får kvinnor betala i form av minskad arbetsinkomst och sämre hälsa.

– När kvinnor kommer upp i övre medelåldern utför de mer omsorgsarbete om äldre och andra närstående än män i samma ålder. När mamman eller pappan blir runt 75 år får de ofta sämre hälsa och då ser vi tydligt att kvinnor ökar sitt obetalda omsorgsarbete, säger Johan Kaluza, senior utredare.

Jämställdhetsmyndigheten har följt upp utvecklingen inom det jämställdhetspolitiska delmål om obetalt hem- och omsorgsarbete som regeringen beslutat om. Omsorgen och tiden med nära och kära skänker ofta mening och välmående, men konsekvenserna kan också vara negativa. Generellt är mönstret att de negativa effekterna av omsorgsarbetet ökar då arbetsinsatsen ökar.

– När vi hjälper till mer blir det svårare att balansera arbetslivet med det obetalda arbetet. Det leder till att kvinnor ofta går ner i arbetstid, blir stressade och gör ohälsosamma val, säger Johan Kaluza.

Ökande behov i framtiden

Framöver kan vi i Sverige förvänta oss att behovet av äldreomsorg kommer att öka, både från det offentliga samhällets och anhörigas sida. En åldrande befolkning är en av de stora orsakerna, liksom omstruktureringar av den formella äldreomsorgen som gjort att fler blivit beroende av nära anhöriga för sina behov av omsorg.

– Vi kan konstatera att kvinnor påverkas mer av att ansvaret flyttar över till den obetalda omsorgen. Det är svårt att se att de anhörigas del av omsorgen kan fortsätta att öka om vi ska ha fortsatta ambitioner om jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Johan Kaluza.

Föreslår ny socialförsäkring

För att minska de negativa effekterna för hälsan, ekonomin och de sociala relationerna föreslår Jämställdhetsmyndigheten en ny socialförsäkring för anhöriga som vårdar en närstående.

– En utredning bör titta närmare på politiska åtgärder, för annars lär inte situationen förändras. Att utöka närståendepenningen eller hämta inspiration från vab, det vill säga den tillfälliga föräldrapenningen, skulle kunna vara sätt att skydda de anhöriga som utför stora omsorgsinsatser, säger Johan Kaluza.

Läs mer i rapporten Livspusslet som inte går ihop.

Obetalt hemarbete

Publiceringsdatum: 14 december 2023

Senast uppdaterad: 15 december 2023