Livspusslet som inte går ihop

Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet visar att kvinnor tar ett större ansvar än män för det obetalda hemarbetet och omsorgen av de egna barnen. Kvinnor och män har inte heller möjlighet att på lika villkor ge obetald omsorg till äldre och andra närstående. Kvinnor betalar ett pris för detta omsorgsarbete som syns i form av sämre hälsa, färre sociala kontakter och sämre ekonomi då även arbetslivet påverkas.

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att följa upp det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Delmålet utgår ifrån att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Målet om det obetalda hem- och omsorgsarbetet utspelar sig i hög grad kring människors vardag och adresserar frågor som vem som städar, handlar samt klipper gräset och vem som ger omsorgen om de egna barnen, en åldrande förälder eller andra anhöriga. Genom en jämn fördelning av det obetalda arbetet i hemmet eller omsorg om en annan person får kvinnor och män samma möjlighet att upprätthålla sociala kontakter, utvecklas på arbetsmarknaden och odla ett ideellt eller politiskt engagemang på sin fritid.

Jämställdhetsmyndighetens samlade bedömning av delmålet är att det obetalda hem- och omsorgsarbetet är ojämnt fördelat. Med anledning av att delmålet fortfarande inte är uppnått ger Jämställdhetsmyndigheten förslag som är inriktade på att jämna ut fördelningen av det obetalda arbetet mellan kvinnor och män.

 

Obetalt hemarbete

Publiceringsdatum: 30 oktober 2023

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023