Ny rapport: Fler unga riskerar att möta förövare på nätet

Barn riskerar i större utsträckning än tidigare att exploateras och utnyttjas i prostitution och människohandel när förövare hittar nya vägar och arenor att nå dem på nätet. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Idag är sociala plattformar på internet en del av barn och ungas liv. Det har skapat nya sätt som förövare kan komma i kontakt med dem. Förövare tar kontakt med både barn och vuxna i syfte att utnyttja dem sexuellt via olika webbsidor, dejtingsidor, sociala medier och även spelappar.

–  Föräldrar och andra i barnets närhet behöver få kunskap om detta för att kunna förbereda unga för vad man kan bli utsatt för på nätet. Barn behöver stärkas i att våga kontakta en vuxen om de blivit utsatta, säger Frida Johansson, enhetschef nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.  

Enligt Jämställdhetsmyndigheten är det viktigt att arbeta förebyggande och ett sätt är att frågan om sexuell exploatering tydligt inkluderas i det nya skolämnet sexualitet, samtycke och relationer.

Kunskap och metoder saknas

Jämställdhetsmyndighetens rapport visar att många verksamheter inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård saknar tillräcklig kunskap och metoder för att upptäcka personer som har utnyttjats i prostitution och människohandel och därför inte erbjuder målgruppen rätt stöd och behandling. Tillgången till specialiserat stöd är dessutom ojämnt fördelat över landet; det finns främst i storstadsregionerna.

– Den ordinarie socialtjänsten samt hälso- och sjukvården behöver höja kunskapen om utsatthet inom prostitution och människohandel för att kunna identifiera utsatta och erbjuda stöd och skydd. Det är viktigt att säkerställa att det finns specialiserat stöd över hela landet, säger Frida Johansson. 

Arbete pågår

För att utnyttjandet av barn, unga och vuxna i prostitution och människohandel ska upphöra är arbetet mot efterfrågan central. I dagsläget finns få metoder och arbetssätt utvärderade. Därför har en utvärdering av mottagningen för köpare av sexuella tjänster (KAST) i Göteborg genomförts inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag.

Utvärderingen visar på ett positivt resultat även om det på grund av studiens omfattning inte går att dra några generella slutsatser: män som tagit emot behandling har minskat eller slutat köpa sexuella tjänster.

Jämställdhetsmyndigheten har därför tagit ett initiativ till att genomföra en nationell utvärdering av fler mottagningar tillsammans med länsstyrelserna. Fungerande metoder och verksamma arbetssätt kan spridas till andra kommuner och utveckla arbetet mot målgruppen utifrån lokala och regionala förutsättningar.

Relaterade länkar

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 1 oktober 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024